Biznes

Co obniża ocenę punktową w BIK?

Udostępniana bankom przez BIK ocena punktowa to jeden z czynników, od którego zależeć będzie to, czy dostaniemy kredyt czy jednak spotkamy się z odmową. Sprawdź, co obniża twoją ocenę w BIK-u!

Tego BIK nie lubi

Aktywność negatywnie ocenianą przez BIK można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

  1. Opóźnienia w spłacie.
  2. Wykorzystanie przyznanego limitu kredytowego.
  3. Wysoka aktywność kredytowa.

Oczywiście obniżenie scoringu nie od razu musi oznaczać koniec świata i że czeka nas upadłość konsumencka. Ale warto dbać o naszą ocenę punktową, jeśli chcemy otrzymywać kredyty bez problemów i na lepszych warunkach.

Opóźnienia w spłacie

Jeśli chodzi o zarejestrowane opóźnienia w spłacie, BIK interesują takie aspekty jak: wysokość zarejestrowanych zaległości, czas, który upłynął od ostatniego opóźnienia, oraz jak długo zalegamy ze spłatą aktualnej zaległości.
Wykorzystanie przyznanego limitu kredytowego
Warto wiedzieć, że nie tylko przekroczenie limitu kredytowego może być powodem obniżenia oceny punktowej w BIK. Do niepożądanych zachowań zalicza się także wysoki poziom wykorzystania limitu kredytowego.

Wysoka aktywność kredytowa

Jeżeli w krótkim okresie czasu złożyliśmy kilka wniosków kredytowych albo otrzymaliśmy zgodę na przyznanie kredytu, możemy być pewni, że nasza ocena punktowa w BIK zostanie obniżona. Na naszą niekorzyść działa także wysoka częstotliwość składania wniosków kredytowych.