Ciekawe

Skąd wziąć pieniądze na rewitalizację zabytkowego obiektu?

Upływ czasu zmienia obiekty budowlane nie do poznania. Nawet te najlepiej skonstruowane zaczynają mieć mniejszą wartość, ulegają silnym zniszczeniom i tracą swoje pierwotne funkcje. Rewitalizacja zabytków jest w stanie zahamować ten proces. Aby jej dokonać, należy uzyskać na nią dofinansowanie.

Program Infrastruktury i Środowiska

Program Infrastruktury i Środowiska składa się z punktu dotyczącego Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Pozwala na skorzystanie z niemałych środków pieniężnych, umożliwiającym odświeżenie lub wyremontowanie zabytków należących do dziedzictwa kulturowego Polski.

Działania, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu, dotyczą przeważnie konserwacji, renowacji, restauracji lub rewitalizacja zabytków. Pozwalają na zakup odpowiednich, nowych elementów wyposażenia dla obiektów oraz stworzenie dodatkowych zabezpieczeń przed włamaniami czy kradzieżami.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W większości przypadków pieniądze pozwalające na renowację obiektów wydawane są instytucjom kultury oraz zajmującym się dbaniem o zabytki organizacjom pozarządowym. Mogą się o nie ubiegać także archiwa państwowe, kościoły bądź samorządy sprawujące władzę nad konkretnym terytorium.

Program Infrastruktury i Środowiska pomaga także placówkom edukacyjnym. Z jego pomocy wielokrotnie korzystały już szkoły państwowe i uczelnie artystyczne. Uczelnie wyższe także mogą starać się o dofinansowanie na restaurację zabytków, o ile wykażą, że podejmowane działania będą dotyczyć konserwacji ruchomych obiektów lub tworzenia dla nich dodatkowych zabezpieczeń.

Pozostałe warunki

Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja zabytków nigdy nie będzie tanim przedsięwzięciem. Z tego powodu Program Infrastruktury i Środowiska zastrzegł sobie prawo do udzielania pomocy wyłącznie tym inwestorom, którzy przygotowali projekty o łącznej wartości wynoszącej przynajmniej 20 milionów złotych.

W wyjątkowych przypadkach można uzyskać dodatkowe pieniądze, nawet jeśli wartość projektu będzie znacznie niższa (minimum 4 miliony złotych). Opcja ta kierowana jest przede wszystkim do szkół i uczelni artystycznych oraz podmiotów spełniających specjalne warunki.