Ciekawe

Moduł Business Intelligence w ERP – jak lepiej zrozumieć swój biznes?

Comarchowskiego ERP XL

Wiedza o tym, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, powinna być traktowana na równi z innymi zasobami, którymi dysponuje firma. Dlaczego jest aż tak istotna?

Wiedza to twój największy kapitał

Bez wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa niemożliwy jest efektywny rozwój oraz odpowiednio szybkie reagowanie na potencjalne problemy występujące w trakcie prowadzenia działalności. Istnieje także ryzyko przeoczenia szans, których po prostu nie zauważylibyśmy bez zaawansowanych narzędzi analitycznych. Wszystko to sprawia, że w przedsiębiorstwach stawiających na rozwój warto stosować systemy ERP z modułem Business Intelligence.

Inteligentne raportowanie w ramach ERP – skuteczne zarządzanie nowoczesną firmą

W ramach Comarchowskiego ERP XL połączonego z modułem Business Intelligence uzyskać możemy dostęp do systemu inteligentnego raportowania, który da nam pełny ogląd sytuacji przedsiębiorstwa. To gwarancja do szerokiego wachlarza informacji i danych pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania firmy.

Jakie techniki wykorzystuje Business Intelligence?

W systemach Business Intelligence wykorzystywane są między innymi takie techniki jak: data mining, process mining, systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe i algorytmy genetyczne.

Data mining, czyli eksploracja danych, polega na takiej analizie dostępnych danych, przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej systemów komputerowych, które powoduje odkrycie prawidłowości i zależności w nich występujących.

Process mining, czyli eksploracja procesów, polega na tworzeniu modeli procesów przy wykorzystaniu zbioru metod i narzędzi. Przeprowadzane jest na rzeczywistych danych pochodzących z już zachodzących w firmie procesów biznesowych.

System ekspertowy ma za zadanie emulować przebieg procesu decyzyjnego podejmowanego przez człowieka-eksperta w danej dziedzinie. W swoim działaniu opiera się na dostępnej bazie danych i sztucznej inteligencji.

Sztuczna sieć neuronowa to swoista mapa procesów i zdarzeń. Ten model symuluje przetwarzanie sygnałów przez kolejne rzędy elementów, które uwzględniają zmiany i dane wprowadzone przez poziomy je poprzedzające.

Algorytm genetyczny to specyficzny typ algorytmu ewolucyjnego, którego zadaniem jest takie przeanalizowanie potencjalnych dostępnych rozwiązań, by wyszukać to najlepsze.

Wszystkie te elementy stanowią część inteligentnego raportowania dostępnego w ramach procesów Business Intelligence.

zobacz wiecje https://ciekawostki-porady.blogspot.com/ https://gosciniecmurckowski.pl/ogrzewacze-gazowe-technologia-na-rzecz-komfortu/