Ciekawe

Norweska polityka prorodzinna

Norweska polityka prorodzinna jest na porównywalnym poziomie w stosunku do Polski.  Są pewne różnice, o których wypadałoby wspomnieć. Zasiłek na dziecko w Norwegii przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. Świadczenie jest w wysokości 970 koron norweskich. Jest to więc kwota nieznacznie mniejsza niż w Polsce, jednakże tam świadczenie przysługuje na każde dziecko. Co istotne – w przypadku rodziców wychowujących dzieci samotnie, przysługuje dodatkowe świadczenie na dzieci, również w wysokości 970 koron norweskich. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, można starać się także o świadczenie opiekuńcze.

 

Kiedy można ubiegać się o zasiłek na dziecko?

Aby móc ubiegać się o zasiłek na dziecko w Norwegii trzeba spełniać kilka wymagań. Przede wszystkim trzeba posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie tego kraju. Trzeba również osiągać przychód, niezależnie od jego formy. Może to być zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, praca etatowa, świadczenie pracy w ramach kontraktu czy też otrzymywanie świadczeń równoważnych.

 

Jak wnioskować?

Do wniosku o zasiłek na dziecko trzeba dołączyć kilka dokumentów. Są to przede wszystkim akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa (standaryzowany druk unijny), dokument potwierdzający zatrudnienie lub też prowadzenia działalności gospodarczej, dokument potwierdzający pobyt na terenie Norwegii, kopia dokumentu tożsamości, jak również „paski wypłatowe” za bieżący rok podatkowy.

 

zobacz https://amtm.pl/przelam-bariery-zimy-z-ogrzewaczem-gazowym/ https://buzzhouse.pl/minimalizm-i-cieplo-nowa-era-ogrzewania-tarasowego/