Biznes

Nowe zasady programu Prosument

Wszystkie wnioski w programie Prosument, które zostały złożone po 31 lipca tego roku, będą rozpatrywane według nowych zasad. Dowiedz się, co się zmieniło.

Program Prosument – sposób na OZE

Prosument to program, którego celem jest dofinansowanie mikroinstalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wnioski o dofinansowanie na zielone inwestycje mogą składać zarówno jednostki samorządów terytorialnych, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, jak i osoby fizyczne.

Więcej pieniędzy, większa elastyczność

Dwie najważniejsze zmiany w programie Prosument to niewątpliwie zwiększenie budżetu z 240 mln złotych do 280 mln złotych (związane z wydłużeniem do końca 2016 roku okresu preferencyjnej wysokości dotacji) oraz zrezygnowanie z konieczności łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną. W efekcie beneficjenci programu będą mogli w elastyczniejszy sposób planować swoje inwestycje, a równocześnie otrzymają dofinansowanie na dotychczas obowiązującym poziomie (40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji). Dopiero od 2017 roku poziom dofinansowania spadnie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

Gminom będzie łatwiej inwestować

Już nie tylko jednostki samorządu terytorialnego będą mogły występować o dofinansowanie w ramach programu Prosument. Dzięki wprowadzonym zmianom z programu skorzystają także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jst mają 100 proc. udziałów. Dodatkowo obniżono także próg, od którego samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie – od końca lipca gminy mogą występować o wsparcie dla inwestycji już od 200 tysięcy złotych. Dla porównania dotychczas próg wynosił aż 1 mln złotych, co dla wielu gmin było kwotą zaporową.

Banki będę mogły ubiegać się o więcej pieniędzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylił się także do propozycji banków. Od teraz będą mogły się one ubiegać o środki do wysokości 80 mln złotych, czyli dwa rary więcej niż dotychczas.