Ciekawe

Opiekunka osób starszych – wymagania i kwalifikacje

Spełnianie obowiązków opiekunki osób starszych wymaga posiadania określonych kwalifikacji, a także odpowiedniego usposobienia. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz specyficznym kompetencjom społecznym, możliwe jest znacznie łatwiejsze nawiązanie kontaktu oraz więzi z seniorem.

Udokumentowane doświadczenie

Aby uzyskać posadę opiekunki osób starszych, należy dysponować udokumentowanym doświadczeniem. Do opieki nad seniorem przygotować mogą odpowiednie kursy oraz szkolenia. Pozwalają one na zdobycie niezbędnej wiedzy i pożądanych umiejętności praktycznych, m.in. w kwestii efektywnej komunikacji, udzielania pierwszej pomocy czy pielęgnacji. Opiekunka nie musi posiadać specjalistycznych kompetencji medycznych, jednak podczas pracy może się jej przydać podstawowa znajomość typowych dolegliwości, chorób oraz ich objawów. Im więcej szkoleń ukończy kandydatka, tym większe ma szanse na zdobycie posady.

 Znajomość języka

W przypadku podjęcia pracy w charakterze opiekunki osób starszych za granicą, posiadanie umiejętności językowych jest zdecydowanie wskazane. Pozwalają one na bardziej efektywne komunikowanie się z podopiecznym, a tym samym lepsze zrozumienie jego potrzeb. Opiekunka powinna znać konkretny język obcy przynajmniej na poziomie podstawowym. Decydując się na zagraniczny wyjazd w celach zarobkowych, podczas przygotowań warto uwzględnić odpowiedni kurs językowy. Można dzięki niemu nabyć nowe zdolności lub podszkolić dotychczasową wiedzę.

Odpowiednie predyspozycje

Poza kompetencjami zawodowymi, kandydatka na stanowisko opiekunki osób starszych musi dysponować również pożądanymi predyspozycjami. Powinna być przede wszystkim wrażliwa na potrzeby innych osób, a także cierpliwa i wyrozumiała. Nie bez znaczenia pozostaje chęć niesienia pomocy oraz pozytywne usposobienie. Najlepiej do pracy z osobami starszymi nadają się osoby energiczne i otwarte, które łatwo nawiązują nowe relacje.

Sprawność fizyczna i wytrzymałość psychiczna

Zajmowanie się osobami starszymi jest bardzo dużym wysiłkiem fizycznym oraz psychicznym. Kandydatka na to stanowisko musi być bardzo sprawna, a także posiadać nienaganny stan zdrowia. Aby rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, przyszła opiekunka osób starszych  powinna być ponadto wytrzymała psychicznie, aby dobrze radzić sobie ze stresem i nieprzewidzianymi sytuacjami.