zobacz zobacz https://beesafe.pl/porady/rodzaje-paliwa-na-stacji/