Dom i Wnętrze

Zastosowania rur stalowych

Rury, czyli kształtowniki zamknięte, znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu oraz w budownictwie. Bardzo często elementy te są wykonywane ze stali. Jest to materiał o dużej trwałości, stosowany między innymi tam, gdzie konstrukcja jest narażona na duże obciążenia.

Parametry

W zależności od zastosowań rury stalowe są produkowane z różnych stopów żelaza. Właściwości ostatecznego produktu zależą od sposobu wykorzystania danego elementu, na przykład należy brać pod uwagę różne obciążenia, które będą działały na rurę. Kształtowniki muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością.

Pod względem wymiarów rury są znormalizowane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. Dotyczy to zarówno profili o przekroju okrągłym, kwadratowym, jak i prostokątnym. Są one powszechnie dostępne na rynku materiałów budowlanych, a każdy produkt tego typu powinien posiadać odpowiednią specyfikację, która określa jego parametry i ułatwia wybór właściwego rozwiązania.

Zastosowania

Rury stalowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że pozwala na wznoszenie stosunkowo lekkich konstrukcji, które jednocześnie charakteryzują się dużą wytrzymałością. Dodatkowo do zabezpieczenia takich konstrukcji stosuje się odpowiednie środki chemiczne np. w postaci farb chroniących przed korozją. Jedyną wadą tego typu materiału jest dosyć niska odporność na działanie bardzo wysokich temperatur.

Oprócz budownictwa, zastosowania rur stalowych dotyczą przede wszystkim przemysłu motoryzacyjnego, gdzie takie elementy są wykorzystywane do konstrukcji pojazdów. Stosowane są także w przemyśle wydobywczym do budowy sieci instalacji i rurociągów.

Specjalistyczne zastosowania

W zależności od zastosowania można w różny sposób modyfikować parametry rur stalowych. Między innymi dostępne są rozwiązania, które pozwalają na skuteczne przeciwogniowe zabezpieczenie stali, na przykład farby pęczniejące. W niektórych sytuacjach konieczne jest także zastosowanie rur wyprodukowanych z użyciem konkretnej technologii. Rury bezszwowe ciągnione na zimno są wykorzystywane w przypadku instalacji narażonych na działanie wysokiego ciśnienia, np. instalacji wodociągowych, czy gazowych. Do mniej wymagających zastosowań wystarczają profile walcowane na gorąco.

Zalety rur stalowych oraz możliwość modyfikowania parametrów tego typu elementów, przekładają się na możliwość bardzo szerokiego zastosowania. Duża wytrzymałość stali sprawia, że profile wykonane z tego materiału należą do najbardziej trwałych rozwiązań.

Artykuł przygotowany we współpracy z hurtownią Stali EuroMixStal