Biznes

Zastosowanie zbiorników dwupłaszczowych

zbiorniki magazynowe

Zbiorniki dwupłaszczowe to ciekawe rozwiązanie technologiczne, które znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Co więcej, niektóre procesy produkcyjne wręcz nie mogłyby się bez nich obyć.

Wyjątkowe rozwiązanie technologiczne

Zbiorniki dwupłaszczowe najczęściej mają kształt cylindra o osi pionowej. Ich dno jest płaskie, a z góry zamknięte są szczelną pokrywą. Stawia się na płaskim podłożu, które musi być stabilne – właśnie dlatego zazwyczaj posadowione są na płycie fundamentowej. Ich montaż możliwy jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Jeśli chodzi o budowę samego zbiornika, składa się on ze ściany wewnętrznej, która spełnia funkcję zbiornika magazynowego, i zewnętrznego płaszcza, który funkcjonuje jako specyficzny typ wanny wychwytującej. Zadaniem płaszcza zewnętrznego jest niedopuszczenie do rozlania się niebezpiecznych cieczy w przypadku awarii układu – stanowi on dodatkową barierę ochronną, która konieczna jest w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi.

Co można przechowywać w zbiornikach dwupłaszczowych?

Te specyficzne zbiorniki magazynowe stosowane są do przechowywania cieczy i materiałów, które powodować mogą zagrożenie dla życia i zdrowia.

Obszary zastosowań:

  • przechowywanie mediów żrących
  • magazynowanie mediów trujących
  • magazynowanie mediów, których wydostanie się ze zbiornikach może spowodować niebezpieczeństwo – w tym dla życia i zdrowia.